Fra Stege Kirkebog 1902

Ole Wennike og Hustru Kirsten Jens Datter fra Strømhuset Een Søn til daaben d. 31 October født d. 19, September hjemme
kaldet - - Johannes - frembaaret af Peder Stolts/Stølt Hustru Mette Elisabet Voer? Nyord hos gift? (evt. Gdr. = gaardejer) Jens Hansen Wennikes Datter Mette ibi (samme sted), Fadderne Jens Hansen Wennike og Jens Morthensøn i Hegninge Huuset og Rasmus Jørgensen Søn Peder i Udbye.
Introduceret samme dag af Hr./Sg. Panum

 

©vivianlind