Stege den 10. december 1908 eller 1909 Kære Søn Ole med  Familie

Ja nu kommer Jeg for at ønske Jer en rigtig Glædelig og Fornøjelig Jul med rigtigt godt Helbred, saaledes Smilet kan rigtigt komme paa Læberne. I ser jo nok jeg har mit Arbeide med saa I maa belave Eder paa et længere ophold. Ja Jeg skulde godt lide det var i Virkeligheden men det kan nu bare ikke ske.Kære Venner saa maa vi nøjes med det som det er denne gang. En Venlig hilsen fra os Alle her i Hjemmet. Vi er raske og har det godt. Med hensyn til mig selv er det jo ikke rigtigt godt men det er jo den gamle historie. Naar man blot kan være oven Sengen lidt om Dagen saa maa man kalde det godt og være tilfreds. Endnu engang en Glædelig Juul. En venlig Hilsen og lev vel det ønskes af eders fader C F Johansen

 

©vivianlind